logo troublemakers
workshop


Strävar du eller ditt företag efter utveckling och innovation?

Då är konsten det bästa träningsverktyget! Genom att se och analysera konst ges nya perspektiv som vidgar vyerna och leder till nya insikter och innovationer. Konsten lär oss att se inte bara målningar, skulpturer och objekt på nya sätt, utan även oss själva och de strukturer som vi lever med och är verksamma inom.


Konstens komplexitet och ständiga krav på mental flexibilitet skapar en fantastisk grund för att träna de kognitiva förmågor som främjar innovation.

Robert Stasinski


Robert Stasinski arbetar tvärdisciplinärt med konst genom flera olika roller, institutioner och projekt. Han har under de senaste åren arbetat som chef inom fitnessvärlden, som redaktör och kommunikatör på Handelshögskolan, som konstkritiker för en nordisk konsttidskrift, som författare och expert i TV’s morgonsoffor och som expertutredare för Stockholms stad. Grunden för allt hans arbete är att jobba med idéutveckling och kunskap.